Vårt eget vaiersystem for fallsikring som oppfyller regler som gjelder for fallsikring ved forflytning på tak.

Med en vaier som monters langs takbroen, takstigen, mønerekkverket eller direkte på taket, får man en veldig fleksibel sikkerhetsløsning i forbindelse med arbeid og vedlikehold på tak og andre utsatte arbeidssteder. Brukeren forankrer sin sikringsvaier i løperen som sitter på vaieren og kan deretter bevege seg fritt over hele takflaten uten omkobling. Vi tilbyr også en løsning der brukeren med sin egen karabinkrok kan ta seg forbi festepunktene med et enkelt håndgrep, og uten å trenge å koble seg om etter vaiersystemet.

OBS! Weline system kan bare monteres sammen med Weland taksikringssystem, og denne kalkylen er for rett montering der vi kan levere en ferdig lengde på vaieren. For systemer med sammenhengende vaier i forskjellige retninger, mellom f.eks. takbro og takstige, kreves spesialkunnskaper.

Hvilket produkt skal vaieren monteres på?
Type støtte

Klo
Vi tilbyr også en løsning der brukeren med sin egen karabinkrok kan ta seg forbi festepunktene med et enkelt håndgrep, og uten å trenge å koble seg om etter vaiersystemet.
Brukes sammen med løperen eller karabinkroken på horisontale og vertikale strekninger. Maksimal avstand mellom støtter er 10 meter og opp til 15 graders helling. Mellom 15-50 graders helling er maksimal avstand 2,5 meter. Over 50 grader helling maksimalt 1,2 meter.

Spor
Brukeren forankrer sin sikringsvaier i løperen som sitter på vaieren og kan deretter bevege seg fritt over hele takflaten uten omkobling.
Kan med fordel brukes sammen med løperen på horisontale eller flate strekninger (maksimalt 15 grader). Brukes ikke til takstiger

Rør
Brukes når man vil trekke vaieren langs høydeforskjeller eller forbi bøyer. Brukeren kobler seg til en åpen løper og kan deretter forflytte seg fritt langs vaieren eller takflaten. Kan også monteres langs fasadestige og bratte hellinger med støttepunkter utstyrt med fallstoppere. (OBS! Rør kan ikke velges samtidig med at man konfigurerer takbro, men må legges til for seg under menyen "Wiresystem")

Innstillinger

Informasjon om vaierlengder For raskere leveranser finnes et utvalg av lagerførte standardlengder 3, 5, 7, 9, 12, 15, 20, 25, 30, 35 m.
m
m
stk
stk.
%