Beräkning av korta snörasskydd

Ett snörasskydd som bara täcker en kort del av husets längd över t.ex. en dörr löper stor risk att överbelastas. Vi har tagit fram en beräkning för att kunna säkerställa funktionen. Mata in dina uppgifter nedan och du får ett svar på om det kommer att hålla. För att få ett kraftigare snörasskydd kan avståndet mellan konsolerna minskas (max 1200mm – min 600mm)

Form
kN/m²
grader
m
m
m
m
6 kN

Enligt EN 1991-1-3:2003 5.3.2 (2) Värdena i tabell 5,2 gäller för snö som inte hindras att glida av taket.

°a

mz

my

mcc

mx

= Beräkningsyta för last på yttre konsol etc på kort snöräcke.

 

Var god gör följande för att fram ett resultat: