Till redan befintligt takfotsräcke kan man komplettera med snörasskyddstillsats för profildurk. Passar alla typer av gamla fästen. Tillsatsen kan även monteras till fästen utan rör.


Fäste typ 2 (Nock- /takfot) för tegel/betongpannor

Inställningarm
mm
st
%

Kryssa i de artiklar som du inte vill ha med i din konfiguration. (Lämna alla okryssade som standard)