Effektiva montage med Weland Ståls nya låglutande infästningssystem

När Weland Stål lanserade sitt nya låglutande infästningssystem på marknaden blev Täta tak ett av de första företagen som monterade det. ”Vi sökte ett system för mekanisk infästning av solpaneler och detta matchade våra behov och krav på ett bra sätt”, säger Isak Radomski som arbetar som Operativt ansvarig på Täta tak Energi.

Han har fått positiv feedback från sina montörer när det gäller effektiviteten i montaget. Sammantaget tycker man att det är ett smidigt, intuitivt och flexibelt system som dessutom har fördelen av att innehålla få komponenter. Den nyutvecklade tätplåten Opti ger även den en mängd fördelar som bidrar till ett smidigt montage. Att samma typ av komponenter dessutom kan användas till olika typer av taklutningar och både för infästning av solpaneler och taksäkerhetsprodukter är en stor fördel.

”Skenor och klämmor är exempelvis desamma, vilket gör montaget enklare för montörerna som kan arbeta med komponenter som de känner till. Det gör att montaget blir mer effektivt. Dessutom gör det att lagerhållningen blir enklare och mer kostnadseffektiv då det krävs färre varianter på lager. Det finns en röd tråd genom hela systemet. Allt är väl genomtänkt”, säger han.

Isak tycker att samarbetet med Weland Stål fungerar bra. ”Det finns mycket kompetens och kunskap på Weland Stål och jag känner mig trygg i samarbetet med dem. De är enkla att få tag på och är hjälpsamma och service minded. Kännetecknande för deras produkter är att de är robusta och håller vad de lovar – länge. Det är viktigt för mig och för mina kunder”.

 

——————————————-

OM DET NYA LÅGLUTANDE SYSTEMET
Låglutande system för optimerad lutning mot solen och en säker vattenavrinning. I systemets infästningspunkter säkras solpanelen i ett lågt fäste i framkant och ett högre i bakkant. Fästena monteras på skena vilket ger ett sammankopplat system med få infästningspunkter. Fästena monteras med fördel på Welands tätplåt och vid flera rader förankras högfäste och nästa rads lågfäste i samma infästning. Fästena är även förberedda för upphängning av kabelskenor. Systemet är utvecklat för det nordiska klimatet med höga snölaster och starka vindar.

OM OPTI TÄTPLÅT
Opti är exakt det namnet antyder – den optimala tätplåten. I samarbete med proffs i branschen har Weland Stål samlat och komprimerat alla tänkbara fördelar i en och samma tätplåt. Resultatet är en flexibel lättviktare som är enkel att montera och fungerar perfekt för infästning av både solpanels- och taksäkerhetsprodukter. Fördelarna är många, som att yttermåtten är 360 x 450 mm, och därmed uppfyller alla storlekskrav. Täcklappen till OPTI är dessutom något mindre än sina föregångare, som minst är den 660 x 750 mm. Det gör att man får ut mer av varje rulle.