Snörasskydd

Weland Stål erbjuder ett brett sortiment av produkter som höjer säkerheten vintertid. Våra snörasskydd bygger på principen om lättmonterade delar som kan byggas ihop till en lösning som passar just dina behov.

En viktig del av taksäkerheten är att skydda personer som går nedanför taket från nedfallande snö och is. Med hjälp av våra flexibla fästen kan snörasskydd monteras på en mängd olika taktyper.

Kalkylprogram Snörasskydd

Belastningsberäkning för snörasskydd

Ett snörasskydd som bara täcker en kort del av husets längd över t.ex. en dörr, löper stor risk att överbelastas. Vi har tagit fram en beräkning för att kunna säkerställa funktionen. Du hittar även karta, hjälpmedel och information om snözoner nedan.