Skyddsräcken för tak

Skyddsräcken från Weland Stål är enkla och stabila lösningar som förhindrar allvarliga olyckor på tak. Vi erbjuder flera olika typer av skyddsräcken för ett tryggt arbete på tak.

Vårt sortiment av skyddsräcken förhindrar fall längs takkant, utrymningsvägar eller arbetsplan samt minimerar risken för genomtramp runt takluckor, fönster, brandventilation och lanterniner.

Kalkylprogram Skyddsräcke