Solpanelsfästen: Låglutande system – Nyhet

Låglutande system – Nyhet förSläta tak Sydläge

Låglutande system för sydläge för optimerad lutning mot solen och en säker vattenavrinning. I systemets infästningspunkter säkras solpanelen i ett lågt fäste i framkant och ett högre i bakkant. Fästena monteras på skena vilket ger ett sammankopplat system med få infästningspunkter. Fästena är även förberedda för upphängning av kabelskenor.

Systemet är utvecklat för det nordiska klimatet med höga snölaster och starka vindar.

Svartlackerad
Zink/Magnesium
Infästning och komponenter
Infästning
Låglutande system (nyhet)
 • Stödplatta 250×250 mm solsystem zm
  SP2525
 • C-profil solinfästning 180x50x50 zm
  CP1400
 • Infästningsskena solsystem L=2,26 m
  IS2450
 • Lågfäste 10° Låglutande system
  LL1005
 • Högfäste 10° Låglutande system
  LL1020
 • Ändklämma solsystem zm
  KL3050
 • Mittklämma solsystem zm
  KL2250
Dokument och montage
Referensbilder