Frågor och svar

Vår FAQ är det snabbaste sättet att få hjälp på vägen. Här samlar vi vanliga frågor och svar i en lista som uppdateras löpande. Vi vill att det ska vara enkelt för dig som kund att hitta lösningar som fungerar.

Vi har arbetat med taksäkerhet sedan 1970-talet och vår verksamhet vilar på en bred kompetens. Vi på Weland Stål håller oss dessutom alltid uppdaterade när det gäller nya krav på taksäkerhet. Om du inte hittar svaret på det du undrar över kan du kontakta oss så guidar vi dig vidare.

 

Vad är syftet med taksäkerhetsprodukter?

Taksäkerhetsprodukter är utformade för att minimera risken för olyckor och skador vid arbete på tak, såsom fallskyddssystem och säkerhetssele.

Vilka typer av taksäkerhetsprodukter finns tillgängliga?

Det finns olika produkter, inklusive fallskyddssystem, takstege, säkerhetssele, takräcken och takkrokar.

Vilken typ av takstrukturer kan taksäkerhetsprodukter användas på?

Taksäkerhetsprodukter kan användas på olika taktyper, inklusive platta tak, lutande tak och metalltak.

Vad är fördelarna med att använda takräcken för säkerhet?

Takräcken ger ett pålitligt skydd mot fall genom att skapa en barriär runt takets periferi, vilket minskar risken för olyckor.

Hur fungerar ett personligt fallskyddssystem?

Ett personligt fallskyddssystem består vanligtvis av en säkerhetssele, ankarpunkter och förlängningslinor för att förhindra användaren från att falla från höga platser.

Vilka regler och föreskrifter gäller för användningen av taksäkerhetsprodukter?

Det finns olika lokala och nationella säkerhetsregler och standarder som styr användningen av taksäkerhetsprodukter. Det är viktigt att följa dessa för att säkerställa säkerheten.

Vad är skillnaden mellan kollektivt och personligt fallskydd?

Kollektivt fallskydd skyddar flera personer samtidigt, som takräcken. Personligt fallskydd fokuserar på att skydda enskilda arbetare med hjälp av säkerhetssele och liknande utrustning.

Vad är rekommendationerna för underhåll av taksäkerhetsprodukter?

Regelbunden inspektion, underhåll och följsamhet med tillverkarens riktlinjer är viktiga för att säkerställa att taksäkerhetsprodukter förblir effektiva och säkra.

Vilka faktorer bör övervägas vid valet av taksäkerhetsprodukter?

Typen av tak, arbetsmiljö, arbetsuppgifter och tillämpliga regler bör alla beaktas vid val av taksäkerhetsprodukter.

Finns det några utbildningskrav för användare av taksäkerhetsprodukter?

Ja, användare bör genomgå utbildning om korrekt användning och underhåll av taksäkerhetsprodukter för att minska risken för olyckor.