Snözoner i Sverige

Sverige är indelat i snözoner. Här finner du hjälpmedel för att hitta rätt snözon för en viss plats. Informationen hjälper dig att dimensionera och avståndsberäkna dina snörasskydd.

Karta med snözoner

Karta med snölastzoner

Kartan är ett hjälpmedel för att lättare bedöma vilken snölast som ska användas när dimensionerande snölast bestäms på en viss plats. Det är kartan i Boverkets författningssamling (BFS 2011:10) EKS som gäller rent juridiskt.

Genom att zooma in på kartan kan du se kommungränser och centralort i respektive kommun. Genom att klicka på kartan får du uppgift om snölasten på mark i kN/m² på den plats där du klickar. Snölasten avser den snölast på mark som i genomsnitt återkommer en gång per 50 år.

Tänk på att snözonsgränserna endast är en grov bedömning. Nära en gräns kan det vara bra att överväga att välja den högre snölasten.

Det kan även finnas områden i höglänt terräng som kan ha högre laster än de i reglerna angivna. Reglerna är endast samhällets minimikrav.

Öppna karta med snölastzoner

Beräkning av snörasskydd

Ett snörasskydd som bara täcker en kort del av husets längd över t.ex. en dörr löper stor risk att överbelastas. Vi har tagit fram ett antal beräkningar nedan för att kunna säkerställa funktionen.