Låglutande system för öst/västläge

Låglutande system för öst/västläge för optimerad lutning mot solen och en säker vattenavrinning. I systemets infästningspunkter säkras solpanelen i ett lågt fäste i framkant och ett högre i bakkant. Fästena monteras på skena vilket ger ett sammankopplat system med få infästningspunkter. Fästena är förberedda för upphängning av kabelskenor och vid montage med tätplåt förbinds jordningen via infästningen.

Systemet är utvecklat för det nordiska klimatet med höga snölaster och starka vindar.