Kvalitet och miljö

Vårt kvalitetsarbete påverkar alla aspekter inom företaget. Vi tror på att tillverka produkter som håller länge och skapar trygghet samtidigt som spill och miljöpåverkan minimeras.

Att ständigt minska vår miljöpåverkan är ett prioriterat arbete på Weland Stål. Inom tillverkningsindustrin har vi ett stort ansvar för en hållbar utveckling. I vår miljöpolicy beskrivs hur vi ska fortsätta att utveckla metoder för att utnyttja material och energi på bästa möjliga sätt. Naturligtvis ska vi följa eller överträffa de lagar och krav som ställs på oss.

Vi arbetar med att skapa så lite restavfall som möjligt. Spillet ska källsorteras och återvinnas så mycket som möjligt. Vi ska helt enkelt ta vara på de resurser vi har. Både för att värna om miljön och för att det är marknadsmässigt klokt.

Genom att kombinera vår långa erfarenhet med investeringar i modern tillverkningsteknik jobbar vi hela tiden med att utnyttja våra resurser. Såväl material som energi ska utnyttjas maximalt. Det är krav vi ställer både på vår egen tillverkning och på våra leverantörer. Tillsammans gör vi hela kedjan så effektiv som möjligt. Det tjänar både kunder och miljön på. En noggrann överblick över produktionskedjan gör också att vi kan garantera en hög kvalitet.

Tillverkningen av våra produkter sker hos oss i Ulricehamn. Genom att hålla produktionen nära blir det lätt att överblicka både arbetet och tidsåtgången. Hållbarhetstänket gäller inte bara förbrukning utan också planering. Om rätt produkt är klar i rätt tid blir projekten effektivare. Hela tiden jobbar vi med nya kreativa lösningar för en produktion som kräver mindre resurser och hjälper våra kunder.

Stål är ett material som går utmärkt att återvinna. När våra produkter efter ett långt liv har gjort sitt går de att återanvända till nya räcken, stegar eller något helt annat.

Vårt hållbarhetstänk är en viktig orsak till att vi efter 45 år i branschen är ett av Skandinaviens ledande företag inom säkerhetsprodukter för tak.