Ropen skalla, taksäkerhet åt alla!

Om han alltid varit lika fascinerad av tak och taksäkerhet, det förtäljer inte historien. Men att han idag har ett genuint intresse för att skapa så smarta och säkra lösningar som möjligt för alla som på ett eller annat sätt arbetar på och med tak, det är ett som är sant. Alexanders vardag handlar till stor del om taksäkerhet, solenergi och takrelaterade frågor.

I detta medarbetarporträtt träffar vi Alexander Hermansson. Han har jobbat på Weland Stål i snart 12 år. Som så många andra började han i produktionen, innan han internrekryterades till andra tjänster inom företaget.

– Jag har jobbat med många olika sker inom företaget, men framför allt inom produktion och produktutveckling. Idag har jag det övergripande ansvaret för både produktion och produktutveckling av våra standardprodukter, vilket bland annat innefattar taksäkerhet, solpanelsfästen och räcken. Min ambition är att kunden alltid ska uppleva våra produkter som marknadens bästa val. Det ställer höga krav på vårt utvecklingsarbete och hela produktionsapparaten inklusive leverans. Att få vara med från idé till färdig produkt är alltid en spännande resa!

Alexander jobbar inte enbart med produktrelaterade frågor internt, han sitter även med i den tekniska kommittén TK193 inom SIS (Svenska institutet för standarder) och i den europeiska motsvarigheten TC128.

– TK193 är en teknisk kommitté som hanterar standardisering av takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk. Jag har varit med i kommittén i drygt 6 år och tog över ordföranderollen för en av arbetsgrupperna för två år sedan. Vi jobbar med att ta fram nya standarder och revidering av redan befintliga. Det är viktigt att kontinuerligt se över vilka behov som finns och anpassa kraven efter nya regler, förklarar Alexander.

I den europeiska standardgruppen TC128 behandlar man likande ämnen, men utifrån ett europeiskt perspektiv.

– Europa är stort och förutsättningarna skiljer sig väldigt mycket åt. Vad som anses som en naturlig säkerhetsåtgärd här i Sverige behöver inte överensstämma med regler de arbetar efter i exempelvis Spanien. Det är därför viktigt att vi inom EU försöker hitta gemensamma nämnare och sträva efter att finna så breda lösningar som möjligt, oavsett klimat eller byggnadskultur. Utan gemensamma standarder blir det svårt att ha EU som gemensam marknad, avslutar Alexander.