Tätplåt för solpaneler

Vi har över 40 års erfarenhet av taksäkerhet och infästning i tak och den kunskapen ligger som grund när vi utvecklar våra infästningssystem för solpaneler. De är anpassade in i minsta detalj för att klara våra tuffa nordiska förhållanden, och det gäller även våra svensktillverkade CE-märkta tätplåtar. De uppfyller inte bara våra egna höga krav utan även kraven från Hus AMA, SiS Infästningshandbok för solpaneler samt de nya direktiven från Tätskiktsgarantier.

Dessutom har tätplåten genomgått noggranna tester och det är väl dokumenterat vilka laster den klarar i olika sammanhang. Den är rostprovad enligt Kersternich ISO 6988/ DIN 50018 och uppfyller EN-516. Sammantaget gör det vår tätplåt till det perfekta valet vid montering av solpanelfästen och taksäkerhetsprodukter.