Ytbehandling

Våra komponenter varmförzinkas alltid för att kunna garantera en motståndkraftig produkt som håller länge. Dessutom erbjuder vi lackering som gör att du kan få den färg du önskar.

 Varmförzinkning och Pulverlackering

Welands takskyddsprodukter är alltid varmförzinkade. I vissa fall vill kunden att takskyddsprodukterna ska “smälta in i miljön” på taket.

För att tillmötesgå dessa önskemål lagerhåller vi även de flesta produkterna pulverlackerade i röd, tegelrött, svart och grå. De pulverlackerade produkterna har extra bra korrosionsskydd, eftersom de varmförzinkas före lackeringen. Det innebär att även om lackeringen skadas, så rostar inte stålet.

Färger
Våra produkter lagerförs i:

• Varmförzinkat / Zink/Magnesium ZM310
• Rödlackerat (RAL 3009)
• Svartlackerat (RAL 9005)
• Grålackerat (RAL 7011)
• Tegelröd (RAL 8004)

Andra kulörer, koppar och rostfritt kan fås mot beställning. (Vid valfri kulör tillkommer en ställkostnad)

Delar av vårt koppar och rostfria sortiment lagerhåller vi.

Varmförzinkning
Varmförzinkning – det underhållsfria korrosionsskyddet med oöverträffad livslängd.
Varmförzinkat stål har ett mycket långvarigt korrosionsskydd, i normal miljö kan man räkna med en livslängd på 60-80 år. Det zink som fälls ut med regnvattnet bildar svårlösliga föreningar och ger i sin tur försumbar inverkan på miljön.

All annan ytbehandling av stålet skapar ett underhåll och under en livscykel ger detta stor effekt på miljön. Det viktigaste skälet att välja varmförzinkning är den kraftfulla ökningen i underhållsfri livslängd. Det är där den verkligt stora miljövinsten kan räknas hem!

Vad är varmförzinkning?
Produkter av stål som ska rostskyddas doppas ned i ett zinkbad, med smält zink, som håller en temperatur på ca 455°. När stålet kommer i kontakt med den flytande zinken sker en reaktion mellan metallerna. Stål och zink legerar med varandra och vidhäftningen blir perfekt.

Vi varmförzinkar enl. standard SS-EN ISO 1461 vilket motsvarar C3 i BSK07.

Zinkskikt – livslängd
På våra varmförzinkade produkter kan man räkna med en livslängd på 60-80 år. All annan ytbehandling av stålet skapar ett underhåll och under en livscykel ger detta stor effekt på miljön. Det viktigaste skälet att välja varmförzinkning är den kraftfulla ökningen i underhållsfri livslängd. Det är där den verkligt stora miljövinsten kan räknas hem.

Zink/Magnesium ZM310
Zink/Magnesium ZM310 är en innovativ metallbeläggning som ger skydd mot långvarigt slitage i de mest krävande miljöer. Förklaringen till dess unika korrosionsskydd är tillsatsen av tre procent magnesium i ytbeläggningen, vilket ger materialet upp till tio gånger bättre korrosionsmotstånd än varmförzinkat stål.

Materialets unika egenskaper i kombination med låg kostnad gör den metallbelagda tunnplåten till en stark utmanare till bland annat eftergalvaniserade eller lackerade material, och i vissa fall även till rostfritt.

Vi använder Zink/Magnesium ZM310 i plåt upp till 4mm tjocklek där svetsning inte förekommer.