Skyddsräcken tak

Skyddsräcken från Weland Stål är enkla och stabila lösningar som förhindrar allvarliga olyckor på tak. Vi erbjuder två olika typer av skyddsräcken för ett tryggt arbete på tak.

Vårt erbjudande av skyddsräcken förhindrar fall längs takkant, utrymningsvägar eller arbetsplan samt minimerar risken för genomtramp runt takluckor, fönster, brandventilation och lanterniner.