Viktig information: Piratkopior på marknaden

Det har uppdagats att en del av Weland Stål AB:s produkter piratkopieras och säljs illegalt på marknaden. Nu har Patent- och marknadsdomstolen bedömt att det är sannolikt att Solifokus Sverige AB gjort sig skyldiga till intrång i Weland Stål AB:s designregistreringar. Intrånget rör produkterna läktfästen (LF1400) samt skenor (IS2450) och beslutet (mål: PMT 10120-23) medförde ett förbud för Solifokus att sälja kopiorna IS2450 och LF1400 från och med den 21 november 2023.

Så kontrollerar du om du har en originalprodukt från Weland Stål
Weland Ståls originalprodukter, i detta fall, skenor och läktfästen kännetecknas av att de har Welands logotype inpräglad i materialet. Det har däremot inte piratkopiorna, de saknar den inpräglade logotypen.

Läktfäste LF1400
Läktfäste LF1400
Skena IS2450
Skena IS2450

Observera!
Weland Ståls garantier och beräkningar gäller endast originalprodukter! Vid mix av originalprodukter och piratkopior gäller varken garantier eller beräkningar.

Har du information eller har ytterligare frågor vänligen kontakta Lars Karlsson, platschef Weland Stål, lars.karlsson@welandstal.se, 0734-425170.

 

Länkar:

Pressmeddelande

110914-20231116-Stockholms-TR-PMT-10120-23-Beslut-under-rattegang-2023-11-16.pdf