Skyddsräcken för tak: Skyddsräcke höjd 500 mm

Starta konfigurator

Skyddsräcke höjd 500 mm förTegelprofilerat plåttak

Vårt lägre skyddsräcke är till för maximal säkerhet vid luckor och öppningar på väg mot taket. Weland Ståls skyddsräcke med höjden 500 mm används som skydd mot genomtramp runt takluckor, fönster, brandventilationer och lanterniner.

Räcket har två funktioner. Dels för att minimera riskerna för genomtramp och dels som stöd att hålla sig i då man öppnar takluckor, fönster och liknanden på väg upp på taket.

Skyddsräcket har ett längsgående rör och stolpar monterade till takfästen som väljs utefter takmaterial. Det är sammanhängande i hörnen och kan monteras i vinkel, på tre sidor eller runt om takfönster. Max avstånd mellan stolparna är 1500 mm. Utförande enligt SS 831333.

Använd infästningsprofil IP3301-IP3319 beroende på profil på plåten.

Grålackerad
Rödlackerad
Svartlackerad
Tegelröd
Zink/Magnesium
Infästning och komponenter
Infästningar
Skyddsräcke höjd 500 mm
 • Räckesrör 27 mm längd 2,3m zm
  RR2723
 • Räckesrör 27mm längd 1,5m zm
  RR2715
 • Hörnståndare höjd 500mm vfz
  SR5001
 • Avslutning-mittståndare h=500mm vfz
  SR5002
 • Platshållare;
  Informationsskylt taksäkerhet
  IS2015
Dokument och montage